Välj en sida

Vanlig sjöstjärna

Latinskt namn: Asterias rubens
Utbredning: I östra delarna av norra Atlanten från Senegal till Vita havet.
Storlek: Upp till 40 cm , dock sällan över 25 cm i diameter, störst på djupt vatten.
Föda: Allätare, både levande djur och as, äter gärna blåmusslor.

Om sjöstjärnan blir attackerad kan den stöta bort en arm och på så vis komma undan. Så länge en del av mittenplattan av sjöstjärnan finns kvar kan en ny arm växa ut igen.

Sjöstjärnans favoritmat är förmodligen musslor, och äter dessa genom att fälla ut och trycka in sin magsäck mellan musslans skal!

Common starfish

Latin name: Asterias rubens
Distribution: In eastern parts of the North Atlantic from Senegal to the White Sea.
Size: Up to 40 cm, but rarely more than 25 cm in diameter.
Diet: Omnivore,  eats both living and dead animals, preferably common mussels

If the starfish gets attacked it can loose one arm and thereby get away. As long as a part of the central disc is left, it can create a new arm.

The starfish is able to eat mussels by folding out its stomach and pushes it through the shells of the mussel!