Välj en sida

Vanlig Clownfisk

Latinskt namn: Amphiprion ocellaris
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 11 cm
Föda: Alger, små kräftdjur och djurplankton

Alla vanliga clownfiskar föds som hanar. De bildar par där den största individen omvandlas till hona.

Lever oftast i symbios med en anemon, där de är skyddade. Anemonen bränner andra fiskar och djur med sina tentakler, medan clownfiskarna slipper detta. I utbyte får anemonen matrester och försvar av clownfisken.

De lägger sina ägg vid anemonens fot. Äggen sköts mestadels om av hanen fram tills ynglen kläcks.

Clown Anemonefish

Latin namn: Amphiprion ocellaris
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 11 cm
Diet: Algae, small crustaceans and zooplankton

All Clown Anemonefish starts their lives as males. They are often found in pairs, where the larger fish is the female. If she dies, the male change sex and a new male takes his place.

Anemonefish protect themselves by hiding amongst the tentacles of an anemone. Other fish get stung by the tentacles, but the anemone fish doesnt. The anemone on the other hand gets food that the anemonefish supplies.