Välj en sida

Svart Sjögurka

Latinskt namn: Holothuria atra
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 16cm
Föda: Organiskt material som finns i sanden

Black Sea Cucumber

Latin name: Holothuria atra
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 16cm
Diet: Organic materials from the sand