Välj en sida

Svart Långtaggig Sjöborre

Latinskt namn: Diadema setosum
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: Skalet blir upp till 7cm i diameter
Föda: Alger

Visste du att?

Taggarna hos denna sjöborre har ett svagt gift i sig. Taggarna bryts lätt av om man sticker sig på dem, och hullingar gör att de är svåra att få ut. Det orangea ”ögat” i mitten på sjöborren är sjöborrens anus.

Black Long Spined Sea Urchin

Latin name: Diadema setosum
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: The shell grows to 7cm in diameter
Diet: Algae

Did you know?

What looks like an eye on top of the urchin is actually its anus. The spines of this urchin contains venom, it hurts to get stung!