Välj en sida

Strandkrabba

Latinskt namn: Carcinus maenas
Utbredning: I alla hav. I Sverige Bohuslän till Öresund.
Storlek: Skalbredd upp till 8 cm.
Föda: Allätare
Könsmogna strandkrabbor ömsar skal en gång om året, yngre krabbor oftare.

Strandkrabban är mycket vanlig på grunt vatten, och är oftast den krabban man träffar på längs svenska västkusten.

Common shore crab

Latin name: Carcinus maenas
Distribution: In all oceans. All along the westcoast in Swedish waters.
Size: shell width up to 8 cm
Diet: omnivore, eats almost everything

Sexually mature shore crabs shed their shell once a year, younger crabs more often.

The shore crab is very common in shallow waters, and is popular to fish in summertime.