Välj en sida

Stjärnmuräna

Latinskt namn: Echidna nebulosa
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 100cm
Föda: Räkor och krabbor

Stjärnmuränan är inte giftig men kan ge väldigt infekterade bett om man blir biten. Vi har valt att ha våra muränor i detta akvarium eftersom det är det enda akvarium där de ej äter upp våra andra fiskar eftersom fiskarna här i är giftiga. Våra muränor är väldigt glupska, så vi alltid vara extra noga med att se till att vår drakfisk får mat, då våra muränor gärna tar maten från den annars.

Snowflake Moray Eel

Latin namn: Echidna nebulosa
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 100cm
Diet: Shrimps and crabs

The snowflake moray eel is not poisonous but can give infected wounds if a human get bitten. We choose to have our moray eels in this aquarium because it is the only aquarium where they don’t eat the other fish, since they are poisonous. Our moray eels are very voracious, so we do always have to make sure that our lion fish gets some food since the eels otherwise will steel its food.