Välj en sida

Sexrandig gylta

Latinskt namn: Pseudocheilinus hexataenia
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 10cm
Föda: Små kräftdjur och maskar

Sixline Wrasse

Latin name: Pseudocheilinus hexataenia
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 10cm
Diet: Small crustaceans and polychaetes