Välj en sida

Samlarsjöborre

Latinskt namn: Tripneustes gratilla
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 15 cm
Föda: Alger

Collector Urchin

Latin name: Tripneustes gratilla
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 15 cm
Diet: Algae