Välj en sida

Rävhuvudfisk

Latinskt namn: Siganus vulpinus
Utbredning: Västra Stilla Havet
Längd: 20cm
Föda: Alger, smådjur

Visste du att?

Rävhuvudfisken har, som många andra kaninfiskar, gift i sina fenstrålar på ryggen. Giftet ger stark smärta och i vissa fall hallucinationer.

Foxface Rabbitfish

Latin name: Siganus vulpinus
Distribution: Western Pacific Ocean
Size: 20cm
Diet: Alger, small invertebrates

Did you know?

Like many other rabbitfishes the Foxface Rabbitfish has venom in its spines on its back. The toxin provides strong pain and sometimes hallucinations.