Välj en sida

Porslinskrabba

Latinskt namn: Neopetrolisthes maculatus
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 3cm
Föda: Djur- och växtplankton

Porslinskrabban lever precis som clownfisken i symbios med en anemon. Titta noga i anemonen på botten och se om du kan hitta den!

Porcelain crab

Latin name: Neopetrolisthes maculatus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 3cm
Diet: Zoo- and phytoplankton

The porcelain crab lives in a symbiotic relationship with an anemone. Look closely at the anemone on the bottom of the tank and see if you can find it!