Välj en sida

Pincettfisk

Latinskt namn: Chelmon rostratus
Utbredning: Västra Stilla Havet
Längd: 20cm
Föda: Smådjur, koraller och anemoner

Copperband Butterflyfish

Latin name: Chelmon rostratus
Distribution: Western Pacific Ocean
Size: 20cm
Diet: Small animals, corals and anemones