Välj en sida

Palettkirurgfisk

Latinskt namn: Paracanthurus hepatus
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 31cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Palette surgeon fish

Latin namn: Paracanthurus hepatus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 31cm
Diet: Algae and small crustaceans