Välj en sida

 

KORTFENAD DRAKFISK

Latinskt namn: Dendrochirus brachypterus
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet, Röda Havet
Längd: Upp till 17 cm
Föda: Kräftdjur och småfisk

Visste du att?

Drakfisken har gift i sina fenstrålar på ryggen.
På engelska kallas den bland annat för ”Fuzzy dwarf lionfish” eftersom fjällens struktur gör att den ser suddig/otydlig (fuzzy) ut för dess byte.

 

 

FUZZY DWARF LIONFISH

Latin name: Dendrochirus brachypterus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean, Red Sea
Size: Max lenght 17 cm
Diet: Crustaceans and small fish

Did you know?

The Fuzzy dwarf lionfish has venomous spines on top of its fins.
”Fuzzy dwarf lionfish” is only one name among others for this little creature. It’s called that because the scale structure makes it appear indistinct to its prey.