Välj en sida

Taggig sjöstjärna eller ishavssjöstjärna

Latinskt namn: Marthasterias glacialis
Utbredning: Atlanten, Engelska kanalen, Nordsjön och Medelhavet.
Storlek: kan i extrema fall bli upp emot 1 meter i diameter.
Föda: allätare, men huvudföda är snäckor och musslor.

 

Den taggiga sjöstjärnan är den största sjöstjärnan som lever i våra vatten, varje arm kan bli upp till 50 cm!

Den trivs både bland alger på hårdbotten och på mjukbottnar. Här på svenska västkusten hittar man den oftast från 10 meters djup och neråt.

Spiny starfish

Latin name: Marthasterias glacialis
Distribution: the Atlanctic, the English channel, the North sea and the Mediterranean .
Size: Can grow up to about 1 meter in diameter.
Diet: Omnivore, preferably clams and shells.

The spiny starfish is the largest starfish in Scandinavian waters. Each arm can grow up to 50 cm!

It is found on both hard and soft sea beds. Here on the Swedish west coast it is found from 10 meters and deeper.