Välj en sida

Havsros

Latinskt namn: Urticina felina
Utbredning: I Europa från Biscaya till arktiska vatten.
Storlek: Basen upp till 12 cm i diameter och tentakelspannet kan bli upp till 30 cm .
Föda: små fiskar och kräftdjur

Anemonens tentakler innehåller brännande celler, likt små harpuner, som bedövar byten som simmar förbi och gör att anemonen lätt kan fånga in dem.

Northern red anemone

Latin name: Urticina felina
Distribution: In Europe from the Bay of Biscay to arctic waters.
Size: The base can get up to 12 cm in diameter and the tentacles range can reach up to 30 cm.
Diet: small fish and crustaceans.

The tentacles of the anemone contain stinging cells, like harpoons, which immobilise their prey and make it easy to catch.