Välj en sida

Havsnejlika

Latinskt namn: Metridium senile
Utbredning: Vanlig i nordöstra Atlanten. Från Bohuslän ner till Öresund. Lever från ytan ner till ca 100 m.
Storlek: Upp till 50 cm.
Föda: Plankton.

Plumose anemone

Latin name: Metridium senile
Distribution: Common in the north eastern Atlantic ocean. From Bohuslän to Öresund in Swedish waters. From surface down to 100 meters.
Size: Up to 50 cm.
Diet: Plankton