Välj en sida

 

Gulstjärtad Frökenfisk

Latinskt namn: Chrysiptera parasema
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 7cm
Föda: Djurplankton och alger

 

 

Goldtail Demoiselle

Latin name: Chrysiptera parasema
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 7cm
Diet: Zooplankton and Algae