Välj en sida

Gulögd Kirurgfisk

Latinskt namn: Ctenochaetus strigosus
Utbredning: Östra Stilla Havet och Australien
Längd: 15cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Yellow-Eye Surgeonfish

Latin name: Ctenochaetus strigosus
Distribution:Eastern Central Pasific Ocean
Size: 15cm
Diet: Algae and small crustaceance