Välj en sida

Gul Sjöhäst

Latinskt namn: Hippocampus kuda
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 17-30 cm
Föda: Små räkor och kräftdjur

Spotted Seahorse

Latin name: Hippocampus kuda
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 17-30 cm
Diet: Small shrimps and crustaceans