Välj en sida

Filfisk

Latinskt namn: Acreichthys tomentosus
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 12 cm
Föda: Små kräftdjur, maskar, nässeldjur och blötdjur

Bristletail Filefish

Latin name: Acreichthys tomentosus
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 12 cm
Diet: Small crustaceans, polychaetes, cnidarians and mollusks.