Välj en sida

Dvärgbläckfisk

Latinskt namn: Sepia bandensis
Utbredning: Östra Indiska oceanen
Längd: Upp till 10 cm lång.
Föda:  Kräftdjur och fiskar

Dwarf cuttlefish

Latin name: Sepia bandensis
Distribution: Eastern Indian Pacific Ocean
Size: up to 10 centimeters in length
Diet: crustaceans and small fish