Välj en sida

Död mans hand

Latinskt namn: Alcyonium digitatum
Utbredning: Atlantkusten i nordvästra Europa från Portugal till Norge. Hittas också i delar av Kanada och nordostkusten av USA.
Storlek: upp till 25 cm
Föda: plankton, som de filtrerar från vattnet

Död mans hand är en så kallad kolonibildande läderkorall. Om man tittar riktigt noga så kan man se att död mans hand består av tusentals polyper. Varje liten polyp har åtta tentakler som innehåller nässelceller, med dessa fångar den djurplankton. Död mans hand är antingen vit eller orange, och lever på hårda underlag, som klippor och stenar.

Död mans hand kan hittas ner till 700 meters djup, och är precis som andra filtrerande organismer beroende av god vattencirkulation.

En arts latinska, eller vetenskapliga, namn betyder ofta något. Alcyonium kommer från grekiskans Alkyon som betyder havsskum, och digitatum kommer från latinets digitatus som betyder att vara tå- eller fingerförsedd. Alcyonium digitatum kan alltså översättas till ”havsskum med fingrar eller tår”. Om man vill.

Dead man’s fingers

Latin name: Alcyonium digitatum
Distribution: Atlantic coast of north western Europe from Portugal to Norway. Could also be found in parts of Canada and on the north eastern coast of USA.
Size: up to 25 cm.
Diet: plankton

There is often an ancient meaning of the latin, or scientific, name of a certain specie. Alcyonium is greek for ocean foam, and digitatum means having toes or fingers in latin. So Alcyonium digitatum could be translated to ”ocean foam with fingers or toes”.

Dead mans fingers are either white or orange, and can live down to about 700 meters depth. If you look really close you might see that it is built up by many polyps, each one with eight tentacles.