Välj en sida

Banggai Kardinalfisk

Latinskt namn: Pterapogon kaudernii
Utbredning: Banggai-öarna, Indonesien
Längd: 8 cm
Föda: Djurplankton

Banggai kardinalfisken finns nästan enbart vid ögruppen Banggai i Indonesien. Hanen ruvar äggen i munnen och när kardinalfiskarna är små kan de söka skydd i både anemoner och bland taggarna hos sjöborrar.

Banggai Cardinal Fish

Latin name: Pterapogon kaudernii
Distribution: Banggai Islands, Indonesia
Size: 8 cm
Diet: Zooplankton

Most Banggai Cardinal fish are found at the Banggai Islands in Indonesia.

The male incubates the eggs in his mouth until they hatch. When the Banggai Cardinal fish are small they can find shelter amongst the tentacles of anemones or the spines of sea urchins.