Välj en sida

Bajonettfisk

Latinskt namn: Aeoliscus strigatus
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 15 cm
Föda: Djurplankton

Razor Fish

Latin name: Aeoliscus strigatus
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 15 cm
Diet: Zooplankton