Välj en sida

Bägarkorall
 

Latinskt namn: Caryophyllia smithii
Utbredning: Från Medelhavet upp till Norge. Skagerrak och Kattegatt.
Storlek: 2 cm
Föda: plankton

Bägarkorallen är en solitär stenkorall som man kan hitta längs svenska västkusten från 20 meters djup och neråt. Den lever inte som koloni vilket många revbildande koraller gör, till exempel de som bygger upp tropiska korallrev.

Visste du att bägarkorallen kan bli gammal? Vid dykning på samma plats under 40 års tid har samma individ kunnat skådas vid varje dyk.

Devonshire cup coral

Latin name: Caryophyllia smithii
Distribution: From the Mediterranean up to the coast of Norway
Size: 2 cm
Diet: plankton

The Devonshire cup coral is a solitary stone coral that can be found along the Swedish west coast from 20 meters depth. It doesn’t live as a colony, which many other stony corals do, especially the ones building up coral reefs.

Did you know that the Devonshire cup coral can get old? The same individual has been seen by scuba divers at the same place for forty years.