Välj en sida

Ätlig sjöborre

Latinskt namn: Echinus esculentus
Utbredning: I Nordostatlanten, Bohuslän till Öresund i svenska vatten.
Storlek: upp till 16 cm i diameter.
Föda: Betar alger och fastsittande djur.

Denna sjöborre trivs bland stora brunalger, från ytan ner till ca 40 m djup.

I ett antal länder så äter man gonaderna (könsorganen) från denna sjöborre.

Havskatten med sina kraftiga käkar och tänder är en annan fiende för denna sjöborre.

Edible sea urchin

Latin name: Echinus esculentus
Distribution: North Atlantic sea, Bohuslän to Öresund in Swedish waters.
Size: up to 16 cm.
Diet: Grazes algae

In several countries the gonads from this urchin is considered a delicacy.

Another predator to this specie is the wolf eel, that can crush the urchin with its powerful jaws.