Välj en sida

Vanlig eremitkräfta

Latinskt namn: Pagurus bernhardus
Utbredning: Från Portugal och norrut till Norge. Längs svenska västkusten.
Storlek: Ryggskölden upp till 3,5 cm
Föda: Allätare

Detta är den vanligaste och största eremitkräftan i svenska vatten. Man kan hitta den från strandkanten ner till flera hundra meters djup. Allt eftersom individerna tillväxer måste de byta snäckskal. När de är unga använder de ofta skal från strandsnäckor, medan när de blir äldre och större använder de sig ofta av valthornssnäckskal eller skal från neptunsnäcka.

Visste du att den vanliga eremitkräftan ofta har en havsborstmask (Nereis fucata) boende inne i skalet? Havsborstmasken får skydd och matspill från eremitkräftan, och i gengäld håller masken troligen eremitkräftans mjuka bakkropp fri från den parasitiska isopoden Athelges paguri.

Common hermit crab

Latin name: Pagurus bernhardus
Distribution: From Portugal up to Norway. Swedish west coast.
Size: Carapace up to 3,5 cm
Diet: Omnivore
This is the largest and most common hermit crab in Swedish waters, found from the shore line down to several hundred meters depth. When the hermit crabs grow it needs to find a larger shell.

Did you know that the common hermit crab often has a polychaete living inside of its shell? The polychaete gets protection and left-overs. The hermit crab most likely benefit from this as well, thus the polychaete can keep the inside of the shell free from the parasitic isopod Athelges paguri.