Välj en sida

EXPERIMENTAKVARIUM 4

I detta akvarium bor polyper av Upp-och-ner maneter. De sitter fast på stenarna och ser ut som små anemoner, en knapp centimeter långa. Om man tittar riktigt noga kan man se att polyperna har långa tentakler. Med dessa fångar polypen sina byten som består av plankton.

PolyperVid vissa tillfällen kan polypen ”skiva upp” sig. Varje skiva kallas för ephyrae, vilket är det första stadiet i en manets medusastadie. Denna kan därefter växa sig stor och bli en vuxen upp-och-ner manet. Därefter kan maneterna föröka sig sexuellt, och det bildas en liten larv. Om denna larv hittar någon hård yta, tex en sten, så klistrar den fast sig och blir till en polyp. Maneter har en intressant livscykel, med både ett fastsittande stadie; polypstadiet, och ett ”frisimmande”; medusastadiet.

Fullvuxna Upp-och-ner maneter som är odlade här på Akvariet kan ses i Experimentakvarium 3!

Experimental tank 4

In this aquarium you can find polyps from the Up-side-down jellyfish. They look like very small anemones, about 1 cm long, and are attached to the rocks. The polyps have long thin tentacles which they catch their prey with, plankton.

PolyperSometimes the polyp can go through a so called ”strobilation”. When this occurs the polyp slices up into very small medusae, which can then grow upp to an adult jellyfish. The adults can reproduce and a larvae is produced. The larvae then settles on to a hard surface and turns into a polyp. Jellyfish has an interresting life cycle, with both a sessile stage; polyp, and a free swimming stage, the medusa stage.

Adult Up-side-down jellyfish can be seen in Experimenl tank 3, they are all born and raised here at the Aquarium!