Välj en sida

Akvariets DNA-lab igång

Vi har byggt upp ett DNA-laboratorium i bakomutrymmena på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Här kommer vi att genomföra DNA-analyser av olika marina organismer som vi har i våra akvarier. Publika forskningsakvarier, som Akvariet, är viktiga deltagare i arbetet med...