Välj en sida

Vitpannad Clownfisk

Latinskt namn: Amphiprion perideraion
Utbredning: Västra Stilla Havet
Längd: 10 cm
Föda: Djurplankton och alger

Pink Anemonefish

Latin name: Amphiprion perideraion
Distribution: Western Pacific Ocean
Size: 10 cm
Diet: Zooplankton and algae