Välj en sida

Vitbröstad kirurgfisk

Latinskt namn: Acanthurus leucosternon
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 54cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Powder Blue Surgeonfish

Latin namn: Acanthurus leucosternon
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 54cm
Diet: Algae, small crustaceans