Välj en sida

Vanlig strandsnäcka

Latinskt namn: Littorina littorea
Utbredning: Atlantkusten i nordvästra Europa från Spanien till Barents hav, samt längs Nordamerikas kuster. Bohuslän till södra Östersjön i svenska vatten.
Storlek: upp till 4 cm.
Föda: Alger

Den vanliga strandsnäckan lägger äggkapslar med upp till 5 ägg i varje kapsel. Nykläckta strandsnäckor driver omkring i havet i tre veckor innan de sätter sig på en stenig strand. Strandsnäckan kan befinna sig både ovan och under vattenytan beroende på hur högt vattnet är, och kan faktiskt klara sig flera veckor i luften utan att bli uttorkad genom att stänga till öppningen på skalet.

Många strandsnäckor är infekterade av en plattmask som har en intressant livscykel. När masken är larv bor den inne i skalet och äter lite av strandsnäckan. Masken påverkar också snäckans beteende så att snäckan kryper upp ovanför vattnet. Där kan den ätas av måsfåglar, och inuti fåglarna utvecklas masklarverna till vuxna maskar som förökar sig. Därefter bajsas de nya larverna ut av fågeln, som sen hittar nya strandsnäckor.

Strandsnäckor kallas ofta för kubbongar. Ordet kommer från det fornnordiska namnet för snäckskal, och har alltså inget med kobbar att göra.

Det finns sex olika arter av strandsnäckor i nordiska vatten. Det kan vara väldigt svårt att skilja arterna åt, men man kan undersöka utformning och längd på penis för artbestämning.

I många länder anses strandsnäckor vara en riktig delikatess.

Common periwinkle

Latin name: Littorina littorea
Distribution: Atlantic coast of north western Europe from Spain to the Barents sea. Could also be found along the coasts of North America. From Bohuslän to the south Baltic sea in Swedish waters.
Size: Up to 4 cm.
Diet: Algae

The common periwinkle produces clusters of eggs with 1-5 eggs in each cluster. The juvenile larvae lives pelagic for a few weeks until it finds a rocky shore. They can survive for many weeks on land by closing the opening to their shell.

Some periwinkles are infected by a parasitic flatworm that has an interesting life cycle. As larvae, the worm slowly feeds on the periwinkle and makes, by changing the behaviour of the sea snail, it crawl up out of the water. Then the snail is an easy prey for sea gull, where the flatworm can grow into its adult form and reproduce. The new worm larvae will be passed on to new periwinkles through the gull feces.

Common periwinkles are considered a delicacy in many countries.

There are six different species of periwinkles in Nordic waters. To distinguish species apart researchers look at the shape and size of the penis.