Välj en sida

Upp-och-ner manet

Latinskt namn: Cassiopea sp.
Utbredning:  i tropiska hav på mjuka grunda bottnar, gärna i Mangrove-träsk
Storlek: upp till 30 cm i diameter
Föda: Näring från symbiontiska alger, plankton

Upside-down jellyfish

Latin name: Cassiopea sp.
Distribution: in muddy lagoons in tropical seas
Size: up to 30 cm in diameter
Diet: nutrient from symbiontic algae, plankton