Välj en sida

Tvåfläckig kirurgfisk

Latinskt namn: Ctenochaetus binotatus
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 22cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Twospot Surgeonfish

Latin name: Ctenochaetus binotatus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 22cm
Diet: Algae and small crustaceans