Välj en sida

Svenskt namn: Tigersprattelmask
Latinskt namn: Nereimyra punctata 

Tigersprattelamask är en vanlig art på klipp-, sten-, grus- och sandbottnar på 1-50 meters djup, och den blir upp till 2,5 cm lång. Tidigare trodde man att grunt levande individer hade mörka tvärband, medan lite mer djupt levande individer nedanför 50 meter saknade dessa tvärband. Vi undersökte detta med genetiska metoder och fann att den obandade ”formen” i själva verket var en annan art som heter Nereimyra woodsholea eller Lersprattelmask. Tigersprattelmaskar är rovdjur som äter andra små ryggradslösa djur som havsborstmaskar och små kräftdjur.

Latin name: Nereimyra punctata 

Nereimyra punctata is a common species on rock-, gravel and sandy bottoms at 1-50 meters depth. It can become up to 2,5 centimeters long. Earlier it was believed that shallow living individuals had dark ribbon-pattern, while the more deep living individuals, below 50 meters did not have those ribbon-patterns. We investigated this by using genetic methods and we found that the individuals missing this pattern was actually another species named Nereimyra woodsholeaNereimyra punctata is a predator that feeds on other invertebrates like other polychaetes and small crustaceans.