Välj en sida

Tejstefisk

Latinskt namn: Pholis gunnellus
Utbredning: Östra Atlanten från västkusten av Frankrike till Vita havet, Stora delar av Östersjön, Island och Norge.
Storlek: upp till 25 cm
Föda: Kräftdjur, fiskägg, havsborstmaskar och blötdjur.

Tejstefisken är en bottenlevande ålliknande fisk med litet huvud. Det vetenskapliga artnamnet ”gunnellus” kommer från engelskans ”gunnel” som betyder kanonport och syftar på den rad med svarta prickar längs tejstefiskens rygg.

Tejstefisken lever oftast grundare än 20 meter bland tång och stenar, där den gömmer sig från fiender som tex häger och tobisgrissla.

Rock gunnel

Latin name: Pholis gunnellus
Distribution: Eastern Atlantic from west coast of France to White sea. Big parts of the Baltic sea, Iceland and Norway.
Size: up to 25 cm
Diet: Crustaceans, fish eggs, polychaetes and molluscs.