Välj en sida

Tånglake

Latinskt namn: Zoarces viviparus
Utbredning: Från engelska kanalen till Vita havet. Hela svenska kusten.
Storlek: Upp till 60 cm
Föda: kräftdjur, snäckor, musslor, havsborstmaskar

Tånglaken finns i tidvattenszonen och ned till 40 meters djup. Trivs på hårdbotten bland alger och stenar där den kan gömma sig. Den har en ålformad kropp med små fjäll som knappt är synliga i den släta, slemmiga huden. Tånglaken har inre befruktning och är vivipar, dvs den föder levande ungar som kan vara upp till 400 stycken till antal.

Visste du att tånglaken också kallas för Ålkusa?

Viviparous eelpout

Latin name: Zoarces viviparus
Distribution: From the English channel to the White Sea. Along the Swedish coast.
Size: Up to 60 cm
Diet: crustaceans, mollusks, polychaetes

The viviparous eelpout can be found from the shoreline down to 40 meters. Usually found in kelp forests where it can hide amongst algae and rocks. It has an eel shaped body with small scales in its smooth and slimy skin. The viviparous eelpout has internal fertilization and gives birth to up to 400 live developed young.