Välj en sida

Tångborre

Latinskt namn: Psammechinus miliaris
Utbredning: Nordostatlantens västkuster från Marocko till Nordnorge, svenska västkusten.
Storlek: Upp till ca 50 mm.
Föda: Inte kräsen, både alger och olika bottendjur.

Tångborren är en vanlig sjöborre längs hela svenska västkusten, från ytan ner till ca 100 meters djup. Man kan hitta den sittande bland tångruskor.

Trots sina många taggar så finns det andra djur som kan äta tångborrar, tex havskatt och måsar.

Green sea urchin

Latin name: Psammechinus miliaris
Distribution: Westcoast of the North Atlantic, all along the Swedish west coast.
Size: Up to 50 mm.
Diet: Algae and small bottom living animals

The green sea urchin is common all along the Swedish west coast, from surface down to about 100 meters.

Despite all the spines, there are other animals that can eat green sea urchins. For example wolf eels and sea gulls.