Välj en sida

Svartmunnad smörbult

 Latinskt namn: Neogobius melanostomus
Utbredning: Svarta Havet, Östersjön, Amerikanska Stora Sjöarna, Floder i Europa.
Storlek: Upp till 28 cm.
Föda: Musslor, havstulpaner, kräftdjur, småfisk, fiskägg.

Den svartmunnade smörbulten är en ny fisk i Göteborgs hamn och dess inlopp. De har transporterats hit med fartyg ändå ifrån Svarta Havet, och nu ökar de snabbt i antal. På de nya platser där de dykt upp så kanske inte rovdjuren känner igen dom som mat. I många delar av världen är det ett problem eftersom smörbultarna då blir för många. De gillar brackvatten, och Göteborgs hamn har den högsta salthalten de har hittats i.

Round goby

Latin name: Neogobius melanostomus
Distribution: Black Sea, Baltic Sea, Laurentian Great Lakes, European Rivers.
Size: Up to 28 cm.
Diet: Mussels, Barnacles, crustaceans, small fishes, fish eggs.

The Round goby is a new arrival in the Gothenburg harbour. They have been transported here by ballast water from ships, all the way from the Black Sea, and they are rapidly increasing in numbers. When they arrive in new places, predators might not recognize them as food. This can become a problem since the goby populations will grow to large. They like brackish water, and in the Gothenburg harbour they have been found in the highest salinity ever recorded for the species.