Välj en sida

Svalstjärtad kejsarfisk

Latinskt namn: Genicanthus melanospilos
Utbredning: Bor nära korallrev i västra Stilla Havet; Indonesien till Fiji.
Längd: Kan bli upp till 18 centimeter lång
Föda: djurplankton

Den svalstjärtade kejsarfisken ses ofta i par i utkanten av reven nära revsluttningar och rev-väggar. Man kan också hitta den i grottor. Ofta förekommer de i lösa grupper av honor med en dominerande hane. Honan och hanen ser olika ut, detta kallas för sexuell dimorfism. Arten är också en så kallad protogyn hermafrodit, vilket betyder att en individ kan ändra kön. När det är en protogyn hermafrodit innebär det att den först är en hona och sedan ändrar kön till att bli en hanne. Om en hane skulle försvinna från gruppen kan den dominerande honan ändra kön och bli till hane.

Spotbreast angelfish

Latin name: Genicanthus melanospilos
Distribution: Western Pacific: Indonesia to Fiji, north to the Ryukyu Islands, south to Rowley Shoals in the eastern Indian Ocean and New Caledonia. Recently recorded from Tonga
Size: up to 18 centimeters
Diet: zooplankton

The Spotbreast angelfish is generally seen in pairs on steep outer reef slopes, drop-offs, in caves or along the bases of boulders in rich coral growth interspersed with sand. They usually occurs in loose groups of females dominated by a male. The female and the male looks different. This i called sexual dimorphism. This species is a protogyous hermaphrodite, which means that an individual can change sex. A protogynous hermaphrodite is always a female at first and can change sex to become a male. If a male would disappear from the group the dominant female will change sex and become a male.