Välj en sida

Stensnultra

Latinskt namn: Ctenolabrus rupestris
Utbredning: Från Svarta havet och Medelhavet till mellersta Norge. I Sverige allmän längs Västkusten och i Öresund.
Storlek: Längd upp till 20 cm, men vanligen inte över 10 cm.
Föda: Havstulpaner, små kräft- och blötdjur samt maskar.

Stensnultran är en mycket vanlig fisk längs svenska västkusten. Den lever bland alger och stenar från ytan ner till ca 20 meters djup. Känns igen på den mörka fläcken på ryggfenan samt den mörka fläcken vid stjärtfenans ovansida. Färgen är orange, mörkast på ryggsidan.

Goldsinny wrasse

Latin name: Ctenolabrus rupestris
Distribution: From the Black Sea and the Mediterranean sea to middle parts of Norway. In Sweden common along the West Coast and in Öresund.
Size: Length up to 20 cm but commonly 10 cm.
Diet: Barnacles, small crustaceans, molluscs and polychaetes.

The goldsinny wrasse is a very common fish along the west coast of Sweden. It usually lives among algae and rocks from surface down to 20 meters. It has a dark spot on the dorsal fin, and a another spot on top of the tail fin. Orange color, darker on the upper side of the body.