Välj en sida

Skärsnultra

Latinskt namn: Symphodus melops
Utbredning: Nordöstra Atlanten, Medelhavet. Bohuslän till södra Östersjön.
Storlek: Upp till 30 cm.
Föda: Små kräftdjur, havsborstmaskar och musslor, speciellt blåmusslor.

Läppfiskarna skärsnultra, grässnultra och stensnultra kan fungera som ”putsarfiskar” i laxodlingar. Dom käkar upp parasiter som har angripit laxarna.

Corkwing wrasse

Latin name: Symphodus melops
Distribution: Northeastern Atlantic ocean, Mediterranean Sea. Bohuslän to southern Baltic sea in Swedish waters.
Size: Up to 30 cm.
Diet: Small crustaceans, polychaetes and mussels, especially blue mussels.

The Corkwing wrasse can be used in salmon farms to eat parasites that are attached to the salmons.