Välj en sida

Sjurygg

Latinskt namn: Cyclopterus lumpus
Utbredning: Norra Atlanten. Längs hela Sveriges kust.
Längd: Max 60 cm.
Föda: Kräftdjur, maneter, havsborstmaskar.

Sjuryggen kan knappast förväxlas med andra arter längs vår kust. Den är rund och har sju rader med benknölar på kroppssidorna och längs buken. Den har en stor sugskiva på buken. Trots sitt utseende så har man upptäckt att sjuryggen lever en stor del av sitt liv pelagiskt, dvs i den fria vattenmassan. Hanen kallas för stenbit och honan kallas för kvabbso.

Lumpsucker

Latin name: Cyclopterus lumpus
Distribution: North Atlantic. All along the Swedish coast.
Size: Maximum 60 cm.
Diet: Crustaceans, jellyfish, polychaetes

The lumpsucker is easy to distinguish from other fish species. Its body is ball-like and it has a suction disc on its belly. Despite its appearence, the lumpsucker lives a major part of its life in the pelagic zone.