Välj en sida

Sexprickig Smörbult

Latinskt namn: Valenciennea sexguttata
Utbredning: Indiska Oceanen och Stilla Havet
Längd: 14cm
Föda: Smådjur i sanden

Sixspot Goby

Latin name: Valenciennea sexguttata
Distribution: Indian Ocean and Pacific Ocean
Size: 14cm
Diet: Small animals in the sand