Välj en sida

Segelfenad Kirurgfisk

Latinskt namn: Zebrasoma veliferum
Utbredning: Stilla Havet
Längd: 40cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Sailfin Tang

Latin name: Zebrasoma veliferum
Distribution: Pacific Ocean
Size: 40 cm
Diet: Algae and small crustaceans