Välj en sida

Randig Klipphoppare

Latinskt namn: Salarias fasciatus
Utbredning: Indiska Oceanen och Stilla Havet
Längd: 14 cm
Föda: Alger och små kräftdjur

Jewelled blenny

Latin name: Salarias fasciatus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 14 cm
Diet: Algae and small crustaceans