Välj en sida

Pyjamas kardinalfisk

Latinskt namn: Sphaeramia nematoptera
Utbredning: Indo-pacific
Längd: Max 8,5 cm
Föda: Små kräftdjur, mindre fiskar

Pajama cardinalfish

Latin name: Spaeramia nematoptera
Distribution: Indo-Pacific
Size: Maximum 8,5 cm
Diet: Small crustaceans, small fish