Välj en sida

Putsarräka

Latinskt namn: Lysmata amboinensis
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 7cm
Föda: Omnivor. Äter parasiter, död vävnad och svamp från fiskar som de putsar

Visste du att?

Putsarräkor brukar ibland kallas för revets tandläkare. De samlas ofta på så kallade putsarstationer som oftast ligger i utkanten av revet. Dit kommer fiskar när det behöver hjälp med att göra sin mun ren från matrester eller parasiter. Fiskarna simmar då fram och öppnar munnen för att putsarräkan skall kunna simma in. Väl inne i munnen putsar räkan fiskens tänder och de kan även göra rent dess gällock från parasiter och dylikt. Man kan tycka att fisken skulle få sig en enkel måltid genom att bara stänga munnen och simma iväg. Det gör de dock inte, för de är så beroende av räkans hjälp för att hålla en god munhygien och hälsa. Detta kallas för att djuren lever i symbios. Båda djuren drar nytta av varandra.

 

Cleaner shrimp

Latin namn: Lysmata amboinensis
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 7cm
Diet: Omnivore. Eats parasites, dead tissue and fungus from fish they clean.

Visste du att?

Cleaner shrimps are sometimes called the dentists of the reef. They often gather in so called cleaning stations, which usually are situated in the outer slopes of the reef. Bigger fishes come there when they need help to clean their mouths from food scraps or parasites. The fish just open its mouth and let the cleaner shrimp swim in to it. Once inside the fish mouth, the cleaner shrimp cleans the fish’s teeth, and they can also clean the fish’s operculum (the part that covers the gills) from parasites. You could think that the fish would get an easy meal by just closing its mouth and swim away. They don’t though, because they are so dependent on the help from the shrimp to keep their mouth and gills healthy. This is called symbiosis. The animals live together and they both benefit from each other.