Välj en sida

Prickig Hökfisk

Latinskt namn: Plectranthias inermis
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 10 cm
Föda: Små kräftdjur, Småfisk

Coral Hawkfish

Latin name: Plectranthias inermis
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 10 cm
Diet: Small crustaceans, Small fishes