Välj en sida

Orangebandad Kirurgfisk

Latinskt namn: Acanthurus olivaceus
Utbredning: Stilla Havet
Längd: 35 cm
Föda: Alger och små kräftdjur

English name: Orangeband Surgeonfish
Latin name: Acanthurus olivaceus
Distribution: Pacific Ocean
Size: 35 cm
Diet: Algae and small crustaceance